واحد فروش پوشش لوله، بخش مالی و مدیران هنگام ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در مورد پروژه های پوشش لوله و برآورد اولیه در مورد تعداد، متراژ، مساحت و هزینه ها معمولا به محاسبات سریع نیاز دارند. در اینجا طبق این نیازمندی، به سرعت می توانید اعداد اولیه موردنیاز خود را محاسبه و ارائه کنید.

تبدیل میلیمتر به اینچ
در پروژه‌های آب و فاضلاب معمولا طول به میلیمتر داده می شود و تبدیل به اینچ مورد نیاز خواهد بود.
0"

تعداد تقریبی لوله‌ها
با اطلاع از طول خط لوله هر پروژه، می توان تعداد شاخه‌های آن را برای عملیات لجستیکی، تعداد سرجوش‌ها و برنامه ریزی تولید محاسبه کرد.
0

محاسبه مساحت پوشش خارجی لوله
با اطلاع از قطر، سایز یا OD لوله، می توان مساحت آنرا بر پوشش دهی محاسبه کرد. در اینجا طول لوله ۱۲ متر و عدد پی ۳.۱۴۱۵ می باشد.
0 ㎡

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙